Matériel du LEF

Clip du LEF ’Changeons de perspective’ en Maltais

Kieku, biex naqla’ l-ghixien, ikolli mmur ma’ nies li ma nafhomx ghaxar darbiet kuljum, kemm indum biex nitqalla ?
Mill-ewwel, bla dubju.
Din hi r-realtà ta’ dawk maqbuda fil-prostituzzjoni.
Il-prostituzzjoni hija vjolenza u oppressjoni.
Jien ma rridx inkun komplici. U int ?

Voici le clip du LEF ’Changeons de perspective’ en maltais :

Voici le clip du LEF ’Changeons de perspective’ en maltais avec des sous-titres en maltais :

Agenda

octobre 2022 :

Rien pour ce mois

septembre 2022 | novembre 2022

Facebook Feed

Get Involved