Matériel du LEF

Clip du LEF ’Changeons de perspective’ en Turc

Ya ?am ?m ? devam ettirmek için yabanc ?larla günde on kez seks yapmak zorunda olsayd ?m, kaç ?nc ? kezden sonra i ?renmeye ba ?lard ?m ?
Hiç ?üphesiz, en ba ??ndan itibaren.
Oysa, bu, fahi ?elerin her gün ya ?ad ?klar ? bir durum, ister kadin, ister erkek olsun.
Fahi ?elik bir ?iddet ve bask ?lama biçimidir.
Bunun bir parças ? olmay ? reddediyorum. Ya siz ?

Voici le clip du LEF ’Changeons de perspective’ en turc :

Voici le clip du LEF ’Changeons de perspective’ en turc avec des sous-titres en turc :

Agenda

octobre 2022 :

Rien pour ce mois

septembre 2022 | novembre 2022

Facebook Feed

Get Involved