EWL material

EWL Campaign Clip ’For a Change of Perspective’ in Latvian

Ja man, lai izdz?votu, b?tu j?sniedz seksa pakalpojumi svešiniec?m vismaz desmit reizes dien?, cik ilgs laiks paietu, lai es sajustos pazemots un seksu?li izmantots?
Nav šaubu – uzreiz.
Un tom?r t? ir ikdiena cilv?kiem, kas nodarbin?ti prostit?cij?.
Prostit?cija ir vardarb?bas un apspiest?bas izpausme.
Es atsakos taj? piedal?ties. Un tu?

In English with Latvian subtitles:

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved