République tchèque

Lobby des femmes tchèques

 ?eská ženská lobby je sí ? organizací, která hájí práva žen v ?eské republice. ?ŽL má v sou ?asnosti 23 ?lenek – ?eských ženských nevládních organizací, a jejich po ?et zatím dále roste. Je také sou ?ástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s Evropskou komisí EU.

 

Contact :

Plze ?ská 846/66
150 00 Prague 5
Republique Czech
Tel : 420 777 222 826
Email : info[at]czlobby.cz
Site web : http://www.czlobby.cz

Directrice : Jana Smiggels Kavková, kavkova[at]padesatprocent.cz
Supléante : Zora Javorská, zora[at]nesehnuti.cz

Get Involved