Slovaquie

Lobby slovaque des femmes

European Women´s Lobby – EWL je koordinátorkou národných a medzinárodných ženských MVO z krajín EÚ s viac ako 2 500 ?lenskými organizáciami. Od roku 2004 je ako plnoprávna ?lenská organizácia prijatá aj Ženská loby Slovenska (ŽLS). ŽLS plní koordina ?nú úlohu slovenských ženských MVO smerom k EWL.

Contact :

Medena 5
SK - 81102 Bratislava
Tel : +421 2544 30 889
Fax : +421 244 30 889
Email : mail(a)zenskaloby.sk
Site web : www.zenskaloby.sk

Dernières actualités du Lobby slovaque des femmes

Get Involved