Netherlands

16 Dec, The Hague, The Netherlands

16 December at the House of Europe (Vijverberg 5/6, The Hague) from 13,15 to 17h.


Programme of the event (in Dutch):

De Nederlandse Vrouwen Raad nodigt u uit voor een Internationale Netwerkbijeenkomst op 16 december 2013, van 13.15 tot 17.00 uur (inloop vanaf 12.45 uur), in het Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, Den Haag.

Tijdens deze middag willen wij uw en onze kennis vergroten over de Raad van Europa (RvE) en over wat daar gebeurt op het gebied van het tegengaan van geweld tegen vrouwen. We presenteren de laatste ontwikkelingen in Nederland waar het gaat om de aanpak van geweld, de zorgbehoefte en voorzieningen, en good practices hoe vrouwen die slachtoffers zijn geweest van geweld weer de regie over hun leven krijgen.

Verder wil de NVR haar verantwoordelijkheid nemen om de Nederlandse regering en de Nederlandse parlementariërs te overtuigen van het belang van ratificatie van de Instanbul Conventie. Op welke wijze we dat gaan doen kunt u mee bepalen.

Op 11 mei 2011 nam de Raad van Europa het Verdrag van Istanbul aan. Dit verdrag geeft landen de instrumenten voor de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld: het voorkomen en tegengaan daarvan, en om het beleid te monitoren. De Nederlandse regering heeft het verdrag op 14 november 2012 wel ondertekend, maar het tot nog toe niet geratificeerd. Slechts 5 landen hebben tot nu toe het Verdrag van Istanbul geratificeerd. Echter zolang dit niet door ten minste 10 landen is gedaan, kan aan het verdrag geen uitvoering gegeven worden.

Aanmelden
Deelname is gratis. Registratie van de deelnemers en legitimatiebewijs bij binnenkomst zijn verplicht. U kunt zich tot t/m donderdag 12 december aanmelden; klik hier voor het aanmeldformulier.

PROGRAMMA

12.45 uur Inloop met koffie en thee

13.15 uur Welkom door vertegenwoordiger Huis van Europa

13.30 uur Welkom door Voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

13.35 uur Uitleg programma door Betty Doornenbal – RvE Gender Equality Expert (GEE)
Wat doet de RvE op het gebied van geweld tegen vrouwen en actie t.b.v. ratificering van het Verdrag van Istanbul

13.50 uur Belgische senator RvE, keynote speaker

14.15 uur (o.v.) Carlien Scheele, directeur Emancipatie, Ministerie van OCW, en voorzitter van de Commissie Gender Gelijkheid van de RvE
Verdieping van het onderwerp en welke rol speelt de Commissie daarbij

14.40 uur Gesproken column Margriet van der Linden

14.45 uur Deeldiscussies aan thematafels:
▪ Europese tafel - Raad van Europa/European Women’s Lobby/EIGE
▪ Wat doet geweld met vrouwen? – VNVA/KNOV/GGD
▪ Ondernemerschap als uitweg voor slachtoffers (huiselijk) geweld - Josette Dijkhuizen, Vrouwenvertegenwoordiger 2013
▪ Opvang slachtoffers (huiselijk) geweld & nieuwe strategie (Oranjehuis) - Aleid van den Brink, directeur Blijfgroep

15.30 uur Thee/koffie pauze

15.45 uur Plenair: rapportage per groep & samenvatting door dagvoorzitter

16.15 uur Welke actie gaan we op basis van deze middag ondernemen?
▪ Brief met oproep aan verantwoordelijke bewindspersonen en politici om het Verdrag van Istanbul te ratificeren
▪ Persbericht met statement
▪ Andere suggesties ?

16.30 uur Netwerkborrel in de foyer (tot 17.00 uur).

http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=2294

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved