EWL material

Clip du LEF ’Changeons de perspective’ en Maltais

Kieku, biex naqla’ l-ghixien, ikolli mmur ma’ nies li ma nafhomx ghaxar darbiet kuljum, kemm indum biex nitqalla?
Mill-ewwel, bla dubju.
Din hi r-realtà ta’ dawk maqbuda fil-prostituzzjoni.
Il-prostituzzjoni hija vjolenza u oppressjoni.
Jien ma rridx inkun komplici. U int?

Voici le clip du LEF ’Changeons de perspective’ en maltais :

Voici le clip du LEF ’Changeons de perspective’ en maltais avec des sous-titres en maltais :

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved