EWL material

Clip du LEF ’Changeons de perspective’ en Slovaque

Keby som sa musel desa?krát denne podvoli? sexuálnemu styku s cudzou osobou, aby som si zarobil na prežitie, po ko?kých prípadoch by som sa za?al cíti? zle?
Ur?ite od za?iatku.
A predsa je to denná realita pre osoby vykonávajúce prostitúciu.
Prostitúcia je forma násilia a utlá?ania.
Odmietam by? jej sú?as?ou. A vy?

Voici le clip du LEF ’Changeons de perspective’ en slovaque :

(en cours)

Voici le clip du LEF ’Changeons de perspective’ en slovaque avec des sous-titres en slovaque :

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved