EWL material

Clip du LEF ’Changeons de perspective’ en Tchèque

Pokud bych m?l styk s neznámými lidmi desetkrát denn?, abych se uživil, v kterou chvíli by se mi z toho ud?lalo špatn??
Ur?it? hned na za?átku.
P?itom osoby vykonávající prostituci tohle zažívají denn?.
Prostituce je forma násilí.
Odmítám se na tom podílet. A vy?

Voici le clip du LEF ’Changeons de perspective’ en tchèque :

Voici le clip du LEF ’Changeons de perspective’ en tchèque avec des sous-titres en tchèque :

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved