EWL material

Clip du LEF ’Changeons de perspective’ en Turc

Ya?am?m? devam ettirmek için yabanc?larla günde on kez seks yapmak zorunda olsayd?m, kaç?nc? kezden sonra i?renmeye ba?lard?m?
Hiç ?üphesiz, en ba??ndan itibaren.
Oysa, bu, fahi?elerin her gün ya?ad?klar? bir durum, ister kadin, ister erkek olsun.
Fahi?elik bir ?iddet ve bask?lama biçimidir.
Bunun bir parças? olmay? reddediyorum. Ya siz?

Voici le clip du LEF ’Changeons de perspective’ en turc :

Voici le clip du LEF ’Changeons de perspective’ en turc avec des sous-titres en turc :

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved