EWL material

EWL Campaign Clip ’For a Change of Perspective’ in Estonian

Kui ma peaksin äraelamiseks võõraste inimestega 10 korda päevas seksima, siis mitmendal korral see mind öökima ajaks?
Kindlasti kohe algusest peale.
See on aga prostitutsiooni kaasatute igapäevane tegelikkus.
Prostitutsioon tähendab vägivalda ja allasurumist.
Mina keeldun selles kaasa löömast. Aga sina?

In English with Estonian subtitles:

Latest video

Loud and United to end violence against women and girls, European Women’s Lobby Conference, 6 December 2017, Brussels.

Find more videos on our Youtube channel

Facebook Feed

Get Involved