EWL material

EWL Campaign Clip ’For a Change of Perspective’ in Lithuanian

Jei tam, kad pragyven?iau tur??iau per dien? pasimyl?ti su dešimt nepaž?stam?j?, po kiek laiko man pasidaryt? bloga?
Žinoma, nuo pat pradži?.
Tokia situacija yra kasdienyb? prostitucija besiver?iantiems asmenims.
Prostitucija yra viena iš smurto r?ši?.
Aš atsisakau b?ti to dalimi. O tu?

In English with Lithuanian subtitles:

Latest video

Loud and United to end violence against women and girls, European Women’s Lobby Conference, 6 December 2017, Brussels.

Find more videos on our Youtube channel

Facebook Feed

Get Involved