EWL material

EWL Campaign Clip ’For a Change of Perspective’ in Turkish

Ya?am?m? devam ettirmek için yabanc?larla günde on kez seks yapmak zorunda olsayd?m, kaç?nc? kezden sonra i?renmeye ba?lard?m?
Hiç ?üphesiz, en ba??ndan itibaren.
Oysa, bu, fahi?elerin her gün ya?ad?klar? bir durum, ister kadin, ister erkek olsun.
Fahi?elik bir ?iddet ve bask?lama biçimidir.
Bunun bir parças? olmay? reddediyorum. Ya siz?

With subtitles:

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved