Matériel du LEF

Clip du LEF ’Changeons de perspective’ en Letton

Ja man, lai izdz ?votu, b ?tu j ?sniedz seksa pakalpojumi svešiniec ?m vismaz desmit reizes dien ?, cik ilgs laiks paietu, lai es sajustos pazemots un seksu ?li izmantots ?
Nav šaubu – uzreiz.
Un tom ?r t ? ir ikdiena cilv ?kiem, kas nodarbin ?ti prostit ?cij ?.
Prostit ?cija ir vardarb ?bas un apspiest ?bas izpausme.
Es atsakos taj ? piedal ?ties. Un tu ?

Voici le clip du LEF ’Changeons de perspective’ en anglais avec des sous-titres en letton :

Agenda

décembre 2022 :

Rien pour ce mois

novembre 2022 | janvier 2023

Facebook Feed

Get Involved