EWL material

EWL Campaign Clip ’For a Change of Perspective’ in Slovak

Keby som sa musel desa?krát denne podvoli? sexuálnemu styku s cudzou osobou, aby som si zarobil na prežitie, po ko?kých prípadoch by som sa za?al cíti? zle?
Ur?ite od za?iatku.
A predsa je to denná realita pre osoby vykonávajúce prostitúciu.
Prostitúcia je forma násilia a utlá?ania.
Odmietam by? jej sú?as?ou. A vy?

(soon)

With subtitles:

Latest video

Loud and United to end violence against women and girls, European Women’s Lobby Conference, 6 December 2017, Brussels.

Find more videos on our Youtube channel

Facebook Feed

Get Involved