Lithuania

Lithuanian Women’s Lobby

Lithuanian Women’s Lobby

The Lithuanian Women’s Lobby is made up of NGOs in Lithuania working on promoting gender equality, combating violence against women, promoting women’s entrepreneurship and public education.

Its aim is to educate and inform society about gender equality issues, gender policy and promote the development of women’s rights in Lithuania.


Lietuvos Moterų Lobistinė Organizacija

Moterų NVO dirbanti lyčių lygybės skatinimo, smurto prieš moteris įveikimo, moterų verslumo skatinimo ir visuomenės švietimo srityse.

Šviesti ir informuoti visuomenę lyčių lygybės klausimais, formuoti
lyčių politiką bei skatinti jos plėtrą Lietuvoje.

Moterų NVO dirbanti lyčių lygybės skatinimo, smurto prieš moteris įveikimo, moterų verslumo skatinimo ir visuomenės švietimo srityse.

Contact details:

Facebook: https://www.facebook.com/Lithuanian-Womens-Lobby-Lietuvos-moterų-lobistinė-organizacija-514598598731684/ and https://www.facebook.com/ProjektasMILDA/
Website: http://lmlo.lt
Email: sif@lpf.lt

Address:
Savanoriu pr. 1
LT-44255 Kaunas
Lithuania/Lietuva
Tel: +370 615 78501

Lithuanian Women’s Lobby

Latest video

Loud and United to end violence against women and girls, European Women’s Lobby Conference, 6 December 2017, Brussels.

Find more videos on our Youtube channel

Facebook Feed

Get Involved