Lithuania

Lithuanian Women’s Lobby

Lithuanian Women’s Lobby

The Lithuanian Women’s Lobby is made up of NGOs in Lithuania working on promoting gender equality, combating violence against women, promoting women’s entrepreneurship and public education.

Its aim is to educate and inform society about gender equality issues, gender policy and promote the development of women’s rights in Lithuania.


Lietuvos Moterų Lobistinė Organizacija

Moterų NVO dirbanti lyčių lygybės skatinimo, smurto prieš moteris įveikimo, moterų verslumo skatinimo ir visuomenės švietimo srityse.

Šviesti ir informuoti visuomenę lyčių lygybės klausimais, formuoti
lyčių politiką bei skatinti jos plėtrą Lietuvoje.

Moterų NVO dirbanti lyčių lygybės skatinimo, smurto prieš moteris įveikimo, moterų verslumo skatinimo ir visuomenės švietimo srityse.

Contact details:

Facebook: https://www.facebook.com/Moteru.informacijos.centras
Website: http://www.lygus.lt
http://www.moteruinformacijoscentras.lt/
Email: mic@lygus.lt

S.Konarskio g. 49 808 kab.
LT-03123
Vilnius, Lietuva
Tel: +3705 2629003

Lithuanian Women’s Lobby

Get Involved