EWL News

Sweden: Swedish Women’s Lobby celebrates French vote on prostitution with French ambassador!

[Stockholm, 6 December 2013] On 6 December, the Swedish Women’s Lobby celebrated the vote of the French Parliament on prostitution at the French embassy in Stockholm, with Ambassador Jean-Pierre Lacroix.

"Yesterday my mailbox was filled with good wishes from all over the world! We, the women’s movement, congratulates France and ourselves for the crucial step that France has taken", said Gertrud Åström, President of the Swedish Women’s Lobby.

Sveriges Kvinnolobby gratulerar Frankrikes ambassadör Jean-Pierre Lacroix!

Sveriges Kvinnolobby gratulerade på fredagen Frankrikes ambassadör i Sverige Jean-Pierre Lacroix för det franska parlamentets första steg mot en sexköpslag! Ambassadör Lacroix tog emot den svenska kvinnorörelsens gratulationer och uttryckte sitt starka stöd för lagen och engagemang för jämställdhet.

Lagförslaget utgår från att sexköp kränker de mänskliga rättigheterna och är ett hinder för jämställhet. De franska parlamentarikerna har äntligen, efter två års diskussion, tagit ställning för utsatta kvinnor. Lagförslaget är inspirerat av den svenska sexköpslagen och ser efterfrågan som den avgörande drivkraften bakom sexuell exploatering. Det är köparen av sex som ska kriminaliseras. Frankrikes lagförslag är viktigt och stärker kampen mot trafficking i Europa.

”Igår fylldes mailboxen med lyckönskningar från hela världen! Vi i kvinnorörelsen gratulerar Frankrike och oss själva för det epokavgörande steg som Frankrike har tagit.”, säger Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby.

Förra året startade den europeiska kvinnorörelsen uppropet ”Brussels Call – för ett Europa fritt från prostitution”. Bakom uppropet står 200 organisationer som tillsammans utgör den sk abolitioniströrelsen.Den svenska modellen diskuteras på flera håll i Europa, många är eniga om att det är ett av de främsta verktygen för att uppnå jämställdhet, minska mäns våld mot kvinnor och för att förhindra trafficking.

“Frankrike gör nu sällskap med Sverige, Norge och Island vars framgångsrika och progressiva politik mot sexköp bygger på fundamentala principer om jämställdhet, mänsklig värdighet, solidaritet och rättvisa. Vi gratulerar det franska parlamentet för deras modiga ställningstagande mot ett system av prostitution som exploaterar de mest utsatta och befäster manlig dominans.” Viviane Teitelbaum, ordförande i den europeiska Kvinnolobbyn”

Sveriges Kvinnolobby fortsätter att följa det franska lagförslaget som ska röstas om i senaten i vår. VI samarbetar fortsatt med European Women’s Lobby och ser fram emot gott samarbete med Frankrikes ambassad för jämställdhet och mänskliga rättigheter!

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved