Lithuania

  • Lithuanian Women’s Lobby

    Lithuanian Women’s Lobby
    The Lithuanian Women’s Lobby is made up of NGOs in Lithuania working on promoting gender equality, combating violence against women, promoting women’s entrepreneurship and public education.
    Its aim is to educate and inform society about gender equality issues, gender policy and promote the development of women’s rights in Lithuania. Lietuvos Moterų Lobistinė Organizacija
    Moterų NVO dirbanti lyčių lygybės skatinimo, smurto prieš moteris įveikimo, moterų verslumo skatinimo (...) Read more

Get Involved