Media coverage

A svéd nagykövet szerint a prostitúció gyorsan növekv? illegális üzletág

Karin Olofsdotter budapesti svéd nagykövet szerint a prostitúció 58 milliárd dolláros üzletág, így a világon a leggyorsabban növekv? illegális üzletágnak számít. A Magyarországi N?i Alapítvány (Mona) nemzetközi konferenciáján szakért?k országuk tapasztalatairól számoltak be pénteken.

A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem: európai és hazai tapasztalatok, kihívások és lehet?ségek a cselekvésre címmel megrendezett eseményen a svéd diplomata kifejtette: országában olyan törvényt hoztak, amelynek értelmében a szexuális szolgáltatást igénybe vev?ket büntetik szigorúan, és nem annak kínálóit, aminek eredményeként jelent?sen visszaszorult az utcai prostitúció.

Ez a megközelítés azért is hasznos lehet más országoknak, mert világszerte minden tízedik férfi igénybe veszi a prostituáltak szolgáltatásait, Kínában például minden negyedik férfi havonta legalább négy alkalommal - mondta.

A nagykövet szerint a politikai és gazdasági változások a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelemre is hatással vannak, nemzetközi iparág lett, amelyben egyre nagyobb szerephez jut az internet.

Jenny Westerstrand, a svédországi Uppsala Egyetem professzora kiemelte: a prostitúció mindig más szociális problémákkal jár együtt, általában a rendkívül rossz helyzetben lév?, szegény n?k "utolsó lehet?sége". Ezzel szemben a szolgáltatást igénybe vev?k maguk választják a prostitúciót - mutatott rá.

A szakért? úgy látja, a globális trendek azt mutatják, hogy míg korábban inkább csak a prostitúcióról beszéltek széles körben, ma már a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem is egyre nagyobb figyelmet kap.

Jeffrey Hay, a budapesti amerikai nagykövetség emberi jogokkal foglalkozó munkatársa arról számolt be, hogy országa egyszerre kiinduló, tranzit- és célország a prostitúció szempontjából. Az Egyesült Államok a prostitúció visszaszorításááért egyaránt nagy hangsúlyt helyez a megel?zésre, az áldozatok védelmére és a b?nüldözésre - hangsúlyozta. Hozzáf?zte: országa keresi az együttm?ködés lehet?ségét más államokkal, mivel a globális fellépés hatékonyabb.

Az áldozatok védelmével kapcsolatban elmondta, az érintettek azonosítása gyakran nehézségekbe ütközik, mert hamis irataik vannak. További probléma a prostitúció elleni harcban, hogy az Egyesült Államokban nincs országos statisztika, ezért nehéz az adatgy?jtés, és az egységes fellépést is akadályozza - fogalmazott.

Pierrette Pape, a belga Európai N?i Lobbi szervezet képvisel?je úgy véli, a média által sugalltak nehezítik a prostitúció elleni küzdelmet, mert azt közvetítik, hogy ez a "leg?sibb mesterség", amely mindig volt, és mindig is lesz, és a prostituáltak maguk választják ezt a foglalkozást. A szakért? szervezete ezzel szemben azon az állásponton van, hogy a prostitúció a n?k ellen irányuló er?szak, és addig nem lehet teljes a nemek közötti egyenl?ség, amíg a prostitúció létezik, mivel ez sérti a n?k emberi jogait.

Zentai Violetta, a Mona kuratóriumi elnöke elmondta, a prostitúció és a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem okairól éles viták folynak, amelyeket nem lehet véglegesen lezárni, de még ideiglenes nyugvópontra juttatni sem. Úgy látja, az érintett feleknek hasznos id?nként rávilágítaniuk azokra a pontokra, amelyekben egyetértenek. A legsürget?bb gondok között említette a kiskorúak szexuális kizsákmányolását, az áldozatok ellátását és a szervezett b?nözés elleni harcot.

Source.

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved