Sweden

The Swedish Women’s Lobby

se 600 px banner

The Swedish Women’s Lobby (SWL)

The Swedish Women’s Lobby (SWL) is a politically and religiously independent umbrella organization for women’s organizations in Sweden. Their work is to achieve full human rights for women and a gender equal society within Sweden, the EU and internationally.

The Swedish Women’s Lobby was established in 1997 and unites 49 member organizations with the mutual aim to improve the status of women in the Swedish society. Their aim is to integrate women’s perspectives into all political, economic and social processes, locally as well as internationally.

The SWL is based on feminist principles. Their activities are founded on the UN Convention of the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and the Beijing Platform for Action.

Their work is characterized by project based activities and thematic cooperations with their member organizations and networks on a Nordic, European and international level. They strive to build and strengthen solidarity among women through information, education and awareness raising activities.


Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Under paraplyet finns 49 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället.

Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på feministisk grund. Vi verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. All vår verksamhet utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action, samt EU:s verksamhet rörande kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Läs mer om dessa dokument och plattformar i vänsterspalten.

Sveriges Kvinnolobby arbetar för att ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv ska finnas i alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, såväl lokalt och nationellt, som europeiskt och internationellt. Bland våra medlemmar finns nationella kvinnoorganisationer, föreningar, sektioner och andra grupper.

Vi är den svenska sektionen inom European Women´s Lobby (EWL), den europeiska paraplyorganisationen för nationella och europeiska kvinnoorganisationer. EWL har över tvåtusen medlemsorganisationer i Europa. Genom, och tillsammans med, den europeiska kvinnolobbyn bedriver vi kontinuerligt påverkansarbete för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU-politiken.

Sveriges Kvinnolobby har konsultativ status hos FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och företräder våra medlemsorganisationer vid FN:s Kvinnokommission, Commission on the Status of Women (CSW), som äger rum i New York varje år.

Vi är också medlemmar i Civos (civilsamhällets organisationer i samverkan) där vi arbetar för att föra fram ett jämställdhetsperspektiv inom civilsamhället, samt förbättra kvinnorörelsens villkor och villkoren för kvinnor inom det civila samhället.

Contact details:

Website: http://www.sverigeskvinnolobby.se
Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskvinnolobby/
Twitter:https://twitter.com/Kvinnolobbyn
Email: info[at]sverigeskvinnolobby.se

Address:
Karlbergsvägen 86A – 11335 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 33 52 47

Sveriges Kvinnolobby

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved