EWL material

EWL Campaign Clip ’For a Change of Perspective’ in Czech

Pokud bych m?l styk s neznámými lidmi desetkrát denn?, abych se uživil, v kterou chvíli by se mi z toho ud?lalo špatn??
Ur?it? hned na za?átku.
P?itom osoby vykonávající prostituci tohle zažívají denn?.
Prostituce je forma násilí.
Odmítám se na tom podílet. A vy?

With subtitles:

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved