EWL material

EWL Campaign Clip ’For a Change of Perspective’ in Lithuanian

Jei tam, kad pragyven?iau tur??iau per dien? pasimyl?ti su dešimt nepaž?stam?j?, po kiek laiko man pasidaryt? bloga?
Žinoma, nuo pat pradži?.
Tokia situacija yra kasdienyb? prostitucija besiver?iantiems asmenims.
Prostitucija yra viena iš smurto r?ši?.
Aš atsisakau b?ti to dalimi. O tu?

In English with Lithuanian subtitles:

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved